De tre værker AFSLAG bygger på samme tema. Ialt 103 autentiske ansøgninger til fuldtidsstillinger ansøgt af mig under en lang ledighedsperiode. Alle med afslag. Ansøgningerne er digitalt lagt oven i hinanden og gennemlyst. Derved opstår der et fortættet billede med enkelte forståelige løsrevne ord.


Jeg stiller mig selv til skue, med alt det de massive afslag satte igang. 
Hun er ikke dygtig nok, Hun er for gammel. Hun har et fremmed navn. Hun har nærmest aldrig været i en fuldtidsstilling. Hun er outdatet. Hun er en værdiløs samfundsborger.
Selvtilliden forsvandt og en gennemgribende forvirring indtog mit liv. Ud af det kom AFSLAG.


I AFSLAG stiller jeg spørgsmål til et system der igennem sin ensrettede opbygning, kan skabe eksistentielle problemer for mennesker der har en anderledes tilgang til arbejdsmarkedet.
Jeg stiller spørgsmålstegn til et system, der afstedkommer at mange arbejdsgivere ser sig nødsaget til, at benytte et forhåndsskema til oplysning af alder, uddannelse og erfaring indenfor det specifikke område de søger en medarbejder, inden de når frem til selve ansøgningen. Derved risikerer de at afvise potentielle ansøgere der har en værdifuld og differentieret indgangsvinkel til arbejdet.

AFSLAG - Antaget på Kp19 - Kunstnernes Påskeudstilling

Nr. 1: 46 ansøgninger fra 2016  - Nr. 2: 41 ansøgninger fra 2017 – Nr. 3: 16 ansøgninger fra 2018


Sælges 1:20, nummeret og underskrevet – print A3 – Papir: Tecco mat – 305g

TILBAGE TIL FORSIDEforside.html