Eksperiment.

Udpluk af afprøvninger til sceniske og kunstneriske billeder.Forsideforside.html
Statens kunstfonds arbejdslegat 2010
At undersøge lydens karakterdannelse af billedets udtryk og omvendt.
Se undersøgelser her.skitseundersgelser.html
Statens kunstfonds arbejdslegat 2010
At undersøge om en farve kan erstatte en tone.
SE HERfarveundersgelser.html
Forsideforside.html

SLIP-STREAM er skabt til udstillingsrummmet Værelse101

En undersøgelse af de filmiske muligheder til rumlige udtryk.

Se mere om projektet

Arbejdslegat fra statens kunstfond 2012.

På baggrund af eksperimenter med filmbrug på installation i scenerummet, Afprøvet på forestillingen “Renselse” -
Arbejdsro til bl.a;

En undersøgelse af teaterrummets fortælleregenskab, så det i samklang med de andre kunstretninger, der er tilstede i teaterrummet, kan blive et visuelt instrument der appelerer til publikums indre billeder. Det er scenerummets mulighed for, selvstændigt, at forstærke publikums følelsesoplevelser der har min store interesse. En forandring af teatrets kulisseudtryk til et medspillende kunstværk, der definerer sig igennem abstraktioner og den nerve der ligger i skitseudtrykkets renhed.
2010 modtager jeg Statens kunstfonds arbejdslegat, på baggrund af ønsket om at dele og viderudvikle skitseringsrammens gyldighed, der var Bank gruppens arbejdsredskab for, at generere mest frigjort kreativitet. Se mere om forestillingen BANK.


De områder jeg gerne vil undersøge er:


1: Billedets mulighed for evt. at erstatte en tone eller et ord, så samspillet mellem de tre udtryk bliver hinandens instrumenter.


2: Billedets karakterdannelse af lyd og omvendt.


  1. 3.Billedets afviklingsform i det sceniske rum.


4. LIve-billedets opståen i rummet, altså tilstedeværelse af billedmager på scenen.

HERBank_-_billeder.html
Se “Renselse”.Renselse.html
 
kunstfond 14 01
kunstfond 14 02S.kunstrad_2.html
kunstfond 14 03