Forvandlinger er fire akter der er improviseret frem af børnene og deres lærere.

Premiere 5.2.19

Stikord til opstarten af scenografiideerne:

At miste. Et mord i en skov. At have venner og uvenner.

At være ude og inde

Scenografien:

Et bemalet bagtæppe i grå/sorte toner af et skovudsnit.

En hvid grafisk vinduesramme til at skabe inde og udemiljøer.

Et bord/forhøjning, bl.a. for at etablere en niveauforskel på scenen.

Hvide skamler.

Et rødt teatertæppe til at danne forkant og dramatik til rummet.

MODEL

FORESTILLINGSBILLEDER

Info om vilkår

Der var afsat 2 forældrehjælpsdage til at bygge/etablere scenografien og til at få rekvisitter og kostumer på plads.

1 forældrehjælpsdag blev brugt på bygning af enkelte scenografidele, der blev etableret i salen, samt kreation af 30 blomsterrekvisitter.

2 forældrehjælpsdag blev scenen færdiggjort. Enkelte kostumer blev færdigsyet og malet. Kostumeprøver for 50 skuespillere.


Budget til scenografi og kostumer: 8000kr

KOSTUMER

Kostumerne er nutidige og inddelt i farvekoder, for at fremstå tydeligt mod den grå/sorte skov. De fleste kostumer blev fundet af spillerne/forældrene selv, ved hjælp af farveadviceringen.

Enkelte kostumer blev indkøbt og tilrettet.

REKVISIT

Papirsblomster lavet af køkkenrulle

TEATERRUMMET

 

PROCES BAGTÆPPE

Der bruges kun en del af af bagtæppet i FORVANDLINGER, da tæppet genbruges og gives nye farver til Dramaskolens små hold (april) til forestillingen DEN EVENTYRLIGE SKOV