Kære besøgende


Jeg har over en lang årerække stor erfaring indenfor scenografi til teatre. Min erfaring strækker sig fra dramatiske voksen forestillinger, indenfor klassisk drama til nyskrevne tekster, og børneforestillinger, dans og musik. Sceniske opsætninger til både stationære og turnerende, store som små rum, med store budgetforskelle.

Jeg arbejder fabulerende og enkelt og tillægger det stor værdi at scenografien er brugbar på flere planer. Oftest har mit design af kostumer haft en klar realisme, som et modspil til scenografien, men i særlige opsætninger har kostumet haft samme fabulerende udsagn som scenografien.


Som scenograf skal du beherske flere områder.

Se – Hvad er en scenograf?Speciel design

I mit arbejde om scenograf har jeg mange gange selv stået for udvikling og formgivning af specielle dele, hvilket har givet mig en håndværks og materialemæssig erfaring. Jeg har derfor kunnet løse enkelt opgaver på flere forskellige områder. Jeg har arbejdet som maske og hattemager flere gange. Sidst på ”Come Together”, Østergasværk Teater. Nogle gange har jeg selv stået for hele designet, andre gange har jeg omsat en designers ide til form og funktion.


Konceptudvikling og ide generering har også været en del af mit arbejdsfelt bla for legepladsfirmaet ”Kompan A/S.


Se- Speciel design


Video

I mit arbejde med video, til både teater og kunstneriske værker, gør jeg brug af både realoptagelser og konstrueret materiale jeg skaber til iderammen. Jeg filmer og redigerer selv.

Se - Video


Illustration

Tegningen er grundfundamentet for hele mit arbejdsfelt og løber igennem alle de områder jeg arbejder med.

Mine illustrationers udtryk tilpasser sig altid afsættet og den ramme de skal sættes ind i. Jeg arbejder i forskellige medier og blander dem efter udtrykkets behov.

Jeg behersker adobe illustrator/photoshop/inDesign - iWeb og iMovie.


Se - Illustrationer


Undervisning

Jeg startede allerede året efter min afgang fra Kolding Designskole med et undervisningsforløb samme sted. Sidenhen har jeg undervist mange år i Kolding og flere gange på Københavns designskole, både med kursusforløb indenfor beklædning, rumligdesign og konceptudvikling og også fungeret som konsulent for elever og som censor ved eksamener.

Senest har jeg undervist på Statens scenekunstskole og Danmarks medie og journalistskole.

Det har og er ikke kun været en erfaring i at lære fra sig, men også en lære i at formulerer egne arbejder og hele designopbygningen.


Jeg har udover små undervisningsforløb på andre uddannelsesinstitutioner en mangeårig erfaring som underviser på Kunstskolen Rammen, der er et uddannelsessted for voksne med funktionsvanskeligheder, der har kunstnerisk talent.  Det har været og er en lærerig fornøjelse at undervise denne oversete gruppe af talentfulde mennesker.

Se - www.kunstskolenrammen.dk

Forsideforside.html
Forsideforside.html

CV

cv.html