SLIP-STREAM er skabt til udstillingsrummmet (www.vaerelse101.dk)


Ved at lade passagen mellem vi er og vi var, være udgangspunktet for video-værket, linkes udtrykket direkte til tilskueren, der passerer forbi udstillingsvinduet.


Værelse 101 befinder sig i kælder etagen og har et vinduesparti ud til fortovet, der i Slipstreams sammenhæng er publikumsindkigget.

Et sammenskred af hvide malerlærreder fylder rummet fra loftets bagerste del og har et forsvindingspunkt i gulvhøjde under vinduesindkigget 

Ved at lade projekteringsfladen skråne angiver filmenes bevægelser et fortsættende forløb.


Filmenes tidsintervaller forholder sig til, at tilskueren er et mennesker på vej, der opdager rummet. Oplevelsestiden er betinget af tilskuerens overskud og da det er november og koldt, er der en forventning om, at tilskueren ikke står stille i længere tid. De tre film kører i loop og er uden lyd.


1:17

Hello I have to go tager afsæt i den konkrete fysiske gang på jorden. I vores gang efterlader vi spor vi ikke bemærker.

2:30min

Listen! Om transport og simple objekter, der i sin udveksling danner historie.

SE FILMENE !http://youtu.be/Izu7UWIIJj8

PRESSEMEDDELSE


Værelse101 Et nonprofit udstillingssted

www.vaerelse101.dk  Vesterbrogade 101  1500 København V


Slip-stream

et rum og video-værk af Oana Constantineanu


Fernisering  9 november kl. 17 til 18

10 november – 30 november  2012

Filmprojektioner mellem kl 16 og 24 alle ugens dage.Slip-stream er en blanding af reale og konstruerede filmoptagelser, der ikke angiver et bestemt narrativt forløb. Filmene er registreringer af de umiddelbare øjeblikke, som vi alle omgiver os med i hverdagen, men som vi ikke dvæler ved. Kameraet fanger og fastholder disse momenter. Omdrejningspunktet for Slip-stream er de tavse minder, der flyder mellem os, giver psyken substans og sætter verden omkring os i bevægelse.


Værelse 101 er et kælderlokale med et vinduesparti ud til fortovet og værket kan kun ses herfra. Slip-stream er en stedsspecifik film- og ruminstallation - et scenisk værk, uden lyd. Et sammenskred af hvide malerlærreder fylder rummet fra loftets bagerste del. Projektionsfladens tekstur og form indgår aktivt, som en del af filmenes udtryk.


Oana Constantineanu har en baggrund som scenograf og gør brug af filmprojekteringer i sine sceniske bearbejdelser. Hendes udtryk er ofte båret af simple analoge processer og fortællinger fra hverdagen og de nære omgivelser. Filmene projiceres på rumlige konstruktioner, der skaber dybde til fortællingerne, og åbner for et poetisk og mere abstrakt univers. –


I 2011 blev hendes meget roste scenografi til ”Renselse” af Sofi Oksanen, vist på Tjodpallur teater på færøerne. Med sin fabulerende filminstallation, som en medfortællende parallel til skuespillernes aktion, fremhæver O.C rummets psykologiske styrke.   Se: www.oanacon.dk/oanacon/Renselse.html


Oana Constantineanu har modtaget arbejdslegat fra Statens Kunstfond i både 2010 og 2012 til videre udvikling af og eksperimentering med film/rum i sceniske sammenhæng. Arbejdet som scenograf strækker sig over en 20-årig periode på teatre i Danmark og norden.


For yderligere information se: www.oanacon.dk  


Forsideforside.html
Forsideforside.html

Se dokumentation

Januar 2013 komponerer Qarin Wikstrom og Simon Toldam

lyd til filmene.

Se SLIP STREAM med lydhttp://vimeo.com/60236846
 

3:17 min

I am You are Menneskeskygger fanget i korte momenter. Filmbilleder om det flygtige i minderne.